Karta Przekazania Odpadu – jest to pismo urzędnicze, który świadczy, że firma w sposób należyty i właściwy z prawem, oddała odpad, przekazując go adekwatnemu podmiotowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których posiadacz zobowiązany jest do pozbycia się. W życiu codziennym obowiązują odpowiednie formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do określonego działania. Każda firma, jaka wytwarza odpad zobligowana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w chwili oddania go do kolejnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne wytyczne znajdują się w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim wypadku wypisując Kartę przekazania odpadu należy pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w którym przesyłane będą odpady niebezpieczne. Przesyłka takich materiałów jest prawnie uregulowana i uznawana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze charakterystyką odpadów, ponieważ w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Tymczasem materiałem niebezpiecznym, może być chociażby zużyty toner z drukarki. www.puste.info
Profile About Book Link Fav

Archiwum

2015
listopad (1)

Szablon

Phoenixa z Layout Bases
Credits:   x